Февраль 22, 2017

2020 бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде

«Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдіктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 сәуірдегі №352 бұйрығы)

 

 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру

Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау мен мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру:
1) облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, қаладағы аудандардың жергілікті атқарушы органдарының         кеңсесі;
2) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының кеңсесі (бұдан әрі     –            қаржы                        агенттігі);
3) 180 миллион (бұдан әрі – млн.) теңгеден артық емес кредиттер бойынша www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырғаннан кейін:
1) 180 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша – қаржы агенттігі екінші деңгейдегі банктен/Даму банкінен (бұдан әрі – Банк) құжаттарды алғаннан кейін 10 (он)   жұмыс           күні            ішінде.
Ұсынылған құжаттарға қатысты ескертулер және/немесе қосымша ақпарат беру қажет болған жағдайда, анықталған ескертулер және/немесе ақпаратты беру туралы сұратуды көрсетілетін қызмет беруші оларды жою үшін 3 (үш) жұмыс күні ішінде                көрсетілетін қызметті        алушыға            жолдайды.
2) 180 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша – қаржы агенттігі Банктен құжаттарды алған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
Егер көрсетілетін қызметті алушы мен қаржы агенттігінің кепілдігімен алынған кредиттер бойынша онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың жиынтық берешегі 180 млн. теңгеден асатын болса, онда бұдан кейінгі жобаларды қарау   10       (он)     жұмыс           күні     ішінде            жүзеге            асырылады.
– веб-портал қаржы агенттігі Банктен құжаттарды алғаннан кейін – 5 (бес) жұмыс     күнінің            ішінде.
Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша ақпарат беру қажет болған жағдайда, анықталған ескертулерді және/немесе ақпарат беру туралы сұратуды қаржы агенттігі жою және/немесе ақпарат ұсыну үшін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Банкке жолдайды. Бұл ретте, қаржы агенттігінің құжаттарды қарау     мерзімі          жаңартылады.
Банк қаржы агенттігіне көрсетілетін қызметті алушыдан «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық өтінім алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде құжаттар топтамасын ұсынбаған жағдайда, қаржы агенттігі көрсетілетін қызметті алушыға кепілдік беру туралы мәселені қараудан бас тартады.

 

 

Қажетті құажаттар тізбесі:

180 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес қатысуға            арналған       өтініш;
2) кәсіпкердің кепілдік сомасы есептелген кредит алу мүмкіндігі туралы Банктің        оң            шешімі           бар     хаты;
3) көрсетілетін қызметті алушының кредит бюросына ақпарат беруге және кредит есебін алуға келісімі (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 34-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша);
4) көрсетілетін қызметті алушының қаржы агенттігімен жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімі (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша);
5) кепілдікті тарту туралы шешім қабылдаған көрсетілетін қызметті алушының            уәкілетті            органының   шешімі.
180 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес, қатысуға            арналған       өтініш;
2) кәсіпкер-заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігі/қайта тіркелгендігі туралы куәлік немесе анықтама/жеке кәсіпкер ретінде тіркелгенін растайтын құжат (кәсіпкердің (кәсіпкердің-заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасының) мөрімен (бар болса)          және   қолтаңбасымен       расталған            көшірмесі);
3) кәсіпкер қаржы агенттігіне жүгінген күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын берілген, бюджетке міндетті төлемдер бойынша берешектің бар/жоғы туралы      мемлекеттік кірістер            органының   анықтамасы;
4) салық декларациясының көшірмесін және/немесе интернет-ресурстарда орналастырылған қаржылық жағдай туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін ақпаратты, бірінші басшысы (заңды тұлғалар үшін) куәландырған дебиторлық және кредиторлық берешектердің таратылып жазылуларымен қоса бере отырып, кәсіпкердің – орта немесе ірі кәсіпкерлік субъектісінің соңғы үш қаржы жылындағы қаржылық есептерінің көшірмелері (оның ішінде, берешектің пайда болған сомалары, күндері, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің атауы) (кәсіпкер кәсіпкерлік қызметті үш жылдан аз жүзеге асырған жағдайда, ақпарат кәсіпкерлік қызмет           нақты жүзеге асырылған кезеңге ұсынылады);
5) кәсіпкердің кепілдік сомасы есептелген кредит алу мүмкіндігі туралы банктің         оң            шешімі           бар     хаты;
6) қаржы агенттігінің кәсіпкерді кепілдендіру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының көшірмесі (банктің мөрімен куәландырылған);
7) 180 млн. теңгеден астам кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша жеке қаражат жобасын (ақша қаражаты, жылжымалы/жылжымайтын мүлік), оның ішінде жобаны іске асырудың жалпы құнының 10 %-нан төмен деңгейде қамтамасыз етуге ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен іске асыруға, сондай-ақ Бағдарламаның екінші бағытының шеңберінде кәсіпкерлердің – шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жобалары бойынша кәсіпкердің жобасын іске асыруға қатысуды қамтамасыз ету мерзімдерін қамтитын кәсіпкердің жобасын іске асыру бизнес-жоспары – кірісті өсіруге қол жеткізу, жұмыс орындарының орташа жылдық санын ұлғайту және ӨҮК шешімі қабылданған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін бюджетке төленетін салықтардың көлемін 10%-ға өсіру кезеңдері;
8) кірістің өсімі және бюджетке төленетін салықтар көлемінің 20%-ға өсуі туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін салық декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, кәсіпкердің – орта немесе ірі кәсіпкерлік субъектісінің қаржылық есептерінің көшірмесі (Бағдарламаның екінші бағытының шеңберінде қатысуға өтінім          берген           жағдайда);
Веб-порталға:
180 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша
1) кәсіпкердің ЭСҚ-мен куәландырылған электрондық сұрау салу нысанындағы        өтініш;
2) кредит бюросына ақпарат беруге және кредит есебін алуға электрондық нысандағы            келісімі;
3) оның жеке деректерін жинауға және өңдеуге электрондық нысандағы келісімі;
4) кепілдік сомасы есептелген кредит алу мүмкіндігі туралы Банктің оң шешімі бар хатының электрондық көшірмесі (сканерленген көшірмесі).
Жеке кәсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды тұлғаны/жеке кәсіпкерді, қызмет түріне лицензияны (егер қызмет түрі лицензияланатын болса) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік жөніндегі мәліметтерді және бюджетке төленетін міндетті төлемдерге берешегінің бар/жоғы туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электронды үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік органдардың           ақпараттық   жүйелерінен             алады.
Деректерді «электронды үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алу техникалық тұрғыдан мүмкін емес болған немесе деректер дұрыс болмаған жағдайда, қаржы агенттігі құжаттарды көрсетілетін қызметті         алушыдан     сұратады.
Құжаттардың қабылдануын растау құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіндегі тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.
Егер көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылған жағдайда, кепілдік тарту туралы шешім қабылдаған көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімі қатысушыға немесе басшыға берілген заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен келісу форматында расталады. Келісу нысаны барлық қатысушыларға және басшыға порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі. Келісуді растау үшін келісу нысанына қатысушыға немесе басшыға берілген заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қою талап етіледі.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.06.2016 № 281 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен         соң     қолданысқа  енгізіледі)            бұйрығымен.
9-1.    Көрсетілетін қызметті беруші мынадай:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс              еместігін            анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген            талаптарға   сәйкес            келмеуі;
3) уәкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызметті көрсету үшін талап етілетін келісім туралы сұрау салуға берілген теріс жауабы, сондай-ақ сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс қорытындысы;
4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;
5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген шешімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнайы құқығынан айырылуы негіздері бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.
Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.06.2016 № 281 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


 

1-қосымша            

«Бизнестің жол картасы – 2020»      
бизнесті қолдау мен дамытудың      
бірыңғай бағдарламасының шеңберінде   
кредиттер бойынша кепілдіктер      
беру» мемлекеттік             
көрсетілетін қызмет стандартына      
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
өңірлік филиалының директоры
_________________________________________________
Жеке кәсіпкер «_________»/ заңды тұлғаның басшысы
(Шаруа қожалығы, Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік және басқа) _________

                             ӨТІНІШ

Мен, ________(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – бұдан
әрі – заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің басшысы), келесілерді
хабарлаймын: _____201_ ж. «Банктің атауы» акционерлік қоғамның
уәкілетті органы «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасының шеңберінде жылдық ___ %, ___ ай
мерзімге, ___ теңге мөлшерінде кредит желісін ашу/банктік қарыз беру
туралы оң шешім қабылдаған.
Кредиттеу мақсаты ____________________________________________.
Кредит желісі/ банктік қарыз шарты бойынша қамтамасыз ету
ретінде мен келесі мүлікті ұсындым:
1) ___________________________________________________________,
(объектінің атауы, жалпы аумағы, салынған жылы, орналасқан
жері, теңгемен нарықтық құны)
2) ___________________________________________________________,
(автокөлік құралы, шығарылған жылы, ТЖ сәйкес сипаттамалары,
теңгемен нарықтық құны).
3) _____________________________________________________.
басқа мүлік (атауын, сипаттамаларын, орналасқан жерін және
т.б. көрсете отырып)
Жоғарыда аталғандардың негізінде, Сізден _____________ теңге
мөлшерінде ______ айға дейін мерзімге кепілдік беру мүмкіндігін
қарастыруды өтінемін. Бекітілген кредит желісінің/банктік қарыздың
шегінде кредиттер берілмегендігін хабарлаймын.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы «банктің
атауы» акционерлік қоғамына кепілге берілген мүлікке, сондай-ақ
«банктің атауы» акционерлік қоғамы алдындағы міндеттемелерді
қамтамасыз ету болып табылмайтын мүлік бойынша талаптарды қоюға
келісімімді беремін.

Кепілдік шартына қол қойылғанға дейін кепілдік сомасынан ___%
мөлшерде кепілдікті беру үшін комиссияны төлеуге кепілдік беремін.

Жеке кәсіпкер/
заңды тұлға басшысының лауазымы ___________

(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) Мөр орны
(қолтаңба)
Ескертпе: Электрондық өтінімді портал арқылы берген жағдайда,
өтініш порталда көрсетілген нысан бойынша толтырылады


 

 

2-қосымша   

«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың  
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде
кредиттер бойынша кепілдіктер  
беру» мемлекеттік         
көрсетілетін қызмет стандартына 
Қайда___________________әкімдігі
Кімнен ___________________

                            № өтініш

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ______ жылғы ____ № _________
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама)
шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша
кепілдік беру қағидаларына сәйкес ___________ бойынша өңірлік
үйлестіру кеңесінің қарауына Бағдарлама шеңберінде төмендегіге сәйкес
«________» акционерлік қоғамы алдындағы кредитке ішінара кепілдік
беру туралы мәселені енгізуге бастамашылық етуіңізді сұраймын:

 1. Қатысушы туралы мәліметтер
Жеке кәсіпкерлік субъектінің атауы
Құрылтайшы (лар) туралы деректер
Заңды мекенжайы
Нақты мекенжайы
Пошталық мекенжайы
Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік нөмірі
Қызмет түрлері
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компания
БСН/ЖСН
Жұмыс тәжірибесі
 1. Басшылық

Бірінші басшы

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Лауазымы
Жұмыс/үй тел.
Туған жылы мен жері
Жеке куәлігінің нөмірі, сериясы, берілген күні
Тұратын (нақты) жері
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі

Бас бухгалтер

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Жұмыс/үй тел.
Туған жылы мен жері
Жеке куәлігінің нөмірі, сериясы, берілген күні
Тұратын (нақты) жері
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі

Байланыс жасайтын адам

(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы, телефоны)
 1. Меншік иелері
  (құрылтайшы, қатысушылар, АҚ үшін – акциялардың 5 % және
            одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)
Атауы/ Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) % Деректемелері
 1. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат
Сала (ЭҚЖЖ сәйкес)
Кіші сала (ЭҚЖЖ сәйкес)
Өнімдер мен көрсетілетін қызметтер түрлері
Жылдық айналым
Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын
Жұмыскерлердің нақты саны оның ішінде әйелдер
Жобаның атауы (қысқаша сипаты)
Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)
Жұмыс орындарының саны
 1. Банктік шоттар туралы ақпарат

Банктік деректемелер (қызмет көрсететін барлық банктердегі
ағымдағы және жинақ шоттарының барлығын көрсету керек):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 1. Кредиттік тарих

Заңды тұлға жұмысының процесінде пайдаланылған банктік
қарыздардың өтелгендері, сонымен қатар қазіргі уақытта
өтелмегендерінің барлығы көрсетіледі.

Кредитор Сомасы Берілген күні Сыйақыны өтеу шарттары Негізгі борышты өтеу шарттары Банктік қарыз шарты бойынша өтеу мерзімі Нақты өтеу мерзімі
1.
2.
 1. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат
  Күні және валюта бағамы: ____ /_____
Банк Банктік қарыз шартының деректемелері (№, күні) Сыйақы мөлшерлемесі, % теңге Кредит сомасы, берешек қалдығы, теңге Негізгі борыш бойынша аяқталатын күн Кредит валютасы Кредит мерзімі Кредит мақсаты (қысқаша сипаты)
 1. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға және жеке кәсіпкерлік
  субъектілеріне қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау
                    шараларына қатысу туралы ақпарат
Мемлекеттік бағдарлама /мемлекеттік қолдау шарасының атауы Мемлекеттік органның, ұлттық қордың/холдингтің атауы Қосымша ақпарат
1.
2.
 1. Кепілдіктер мен келісімдер

Осы өтініште көрсетілген барлық деректер мен ақпарат анық болып
табылатынына және шындыққа толық сәйкес келетініне кепілдік беремін,
көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған
жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің анық еместігін растайтын
мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін
екендігімен келісемін.
Осы арқылы жергілікті атқарушы органға осы өтініште көрсетілген
мәліметтер мен ақпаратты мүдделі үшінші тұлғаларға беруге сөзсіз
келісім беремін.
Қосымшалар:
Осы Келісімде көзделген құжаттар тізбесі.
_________________(Тегі, аты, әкесінің аты бар болған жағдайда)
(қолы) күні


 

3-қосымша          

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде
жеке кәсіпкерлік субъектілеріне
кредиттер бойынша кепілдіктер
беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына    

                   Кредиттік тарих субъектісінің
         кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге
                              келісімі

____жылғы «__»________
жергілікті уақыт ___ сағат ___ минут

Жеке тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні)

Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу)
туралы куәлікке немесе анықтамаға сәйкес тіркеу
нөмірі немесе оның мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама бойынша
заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын басқа
сәйкестендіру нөмірі)

кредиттік бюродағы оның мүліктік сипаттағы қаржылық және басқа
міндеттемелеріне қатысты ақпарат және келешекте кредиттік бюроға
түсетін ақпарат осы келісімді қабылдаған кредиттік бюродан ақпаратты
алушыға ашылатындығына осы келісімді береді.
_____________________________________________________________________
(Кәсіпкердің мөрі және қолтаңбасы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз жеке қолымен тегі, аты, әкесінің аты (егер бар
болса), жеке қолтаңбасы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның
атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды тұлғаның атынан сенімхат
негізінде әрекет ететін болса, сенімхаттың деректемелерін көрсете
отырып, сенімхат түпнұсқасын қоса беріп, заңды тұлға осы келісімге
қол қоюға уәкілеттік берген тұлғаның қолтаңбасы қойылады)
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы
_____________________________________________________________________
Филиал директорының Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)
(мөр және қолтаңбасы)
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
Уәкілетті тұлғаның тегі, аты-жөні және қолтаңбасы).


 

4-қосымша     

«Бизнестің жол картасы – 2020»   
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай
бағдарламасы шеңберінде       
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің  
кредиттері бойынша кепілдіктер   
беру» мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына         
           Кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы
             ақпаратты кредиттік бюроларға беруге
                           келісуі

____жылғы «__»_______
жергілікті уақыт ___ сағат __ минут

Жеке тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), туған күні және жері,
тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні)

Заңды тұлға үшін
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(толық атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу)
туралы куәлікке немесе анықтамаға сәйкес тіркеу
нөмірі немесе оның мемлекеттік тіркелуі жөніндегі заңнама
бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми қолданылатын
басқа сәйкестендіру нөмірі)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қағамындағы бар өзінің
қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да міндеттемелеріне қатысты
өзі туралы ақпараттың
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ақпарат көзінің (дерінің) атауын көрсету. Егер барлық ықтимал
көздерден ақпаратты беруге келісім берілетін болса, бұл туралы
«барлық ықтимал ақпарат көздерінде» 1 белгісін жасау қажет).
және болашақта көрсетілген көзге(дерге) түсетін
_____________________________________________________________________
(Кәсіпкердің мөрі және қолтаңбасы)
(болашақта түсетін ақпаратты ашуға келісім берген жағдайда, қолтаңба
қою қажет;
болашақта түсетін ақпаратты ашумен келіспеген жағдайда, сызық қою
қажет),

барлық кредиттік бюроларға (егер осы келісімді ресімдеп отырған
ақпаратты жеткізуші Кредиттік бюро туралы Заңның 23-бабының 1 және 2
тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық
кредиттік бюроларға жіберсе) немесе кредиттік бюроға берілетін
болады
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(егер осы келісімді ресімдеп отырған ақпаратты жеткізуші Кредиттік
бюро туралы Заңның 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының
аумағындағы барлық кредиттік бюроларға жіберуге міндетті емес
болса, кредиттік бюроның атауын көрсетуі керек).
_____________________________________________________________________
(Кәсіпкердің мөрі және қолтаңбасы)
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін: өз жеке қолымен тегі, аты, әкесінің аты (егер бар
болса) көрсетіледі, жеке қолтаңбасы қойылады;
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға заңды
тұлғаның атынан сенімхат негізінде әрекет ететін болса, сенімхаттың
деректемелерін көрсете отырып, сенімхат түпнұсқасын қоса беріп, осы
келісімге қол қоятын заңды тұлғаның уәкілеттік берілген тұлғасының
қолтаңбасы қойылады)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы
_____________________________________________________________________
Филиалдың директорының Тегі, аты, әкесінің аты (мөрі және қолтаңбасы)
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға
уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолтаңбасы).

 


 

5-қосымша       

«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы шеңберінде  
кредиттер бойынша кепілдіктер
беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына     
    Дербес деректер субъектісінің «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
   қоры» акционерлік қоғамының оның дербес деректерін жинауына
                      және өңдеуіне келісімі

«___»___________жыл              жергілікті уақыт ____сағат ____минут
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса), туған күні және жері)
_____________________________________________________________________
(тұрғылықты жері, тіркеу орны бойынша мекенжайы)
_____________________________________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні)
Оның қаржылық және басқа мүліктік сипаттағы міндеттемелеріне қатысты
ақпаратты, оның ішінде «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік
қоғамы (бұдан әрі – Қор) болашақта келіп түсетін ақпаратты қоса
алғанда, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына сәйкес оның
дербес деректерін жинауға және өңдеуге осы келісімін береді _________
(қолы)
(болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға келісім берген жағдайда,
қолтаңбасын қою қажет; болашақта келіп түсетін ақпаратты ашуға
келісімін бермеген жағдайда, сызық қою қажет),
_____________________________________________________________________
туралы мәселені қарастыруға байланысты
(тартылатын кредит бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету
ретінде Қордың ішінара кепілдік беруі туралы мәселені)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тегі, аты және әкесінің аты (егер бар болса) өз қолымен көрсетіледі,
жеке қолтаңбасы қойылады)
_____________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдаған құрылымдық бөлімшенің/өңірлік филиалдың
атауы)
_____________________________________________________________________
(берілген келісімді қабылдауға уәкілеттік берілген тұлғаның тегі,
инициалдары мен қолтаңбасы)