Февраль 25, 2017

Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың шекаралық аймаққа кіруіне рұқсаттама беру

«Қауіпсіздік, қорғаныс және сот әділдігі» саласында көрсетілетін қызметтер

«Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың шекаралық аймаққа кіруіне рұқсаттама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 302 бұйрығы)

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруді:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің аумақтық көші-қон полициясы бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап – 7 (жеті) жұмыс күні;

 

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға – тегін көрсетіледі.

 

Қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушылар (жеке тұлғалар) – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес жазбаша өтiнiш және кiру мақсатын растайтын құжаттар (туыстарының тұратыны туралы жергiлiктi атқарушы органның анықтамасы, оқуға шақыру);

2) көрсетілетін қызметті алушылар (заңды тұлғалар) – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес кәсiпорын немесе ұйым әкiмшiлiгiнiң атынан жолданған қолдаухат.


 

1-қосымша          

«Шетелдіктердің және азаматтығы
жоқ адамдардың шекаралық аймаққа
кіруіне рұқсаттама беру»   
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына    

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
РҰҚСАТТАМА

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
____________________
(облыс)

____________________
(ішкі істер органының атауы)

20 ж «__»___________

М.О.

Азамат (ша) ____________________________________________________
________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты және туған күні)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(нақты қаланың, ауылдың атауы және құрамы көрсетіледі)
________________________________________________________________
осы пункт қай облысқа кіреді)
кіруге рұқсат етіледі.

Жол жүру мақсаты________________________________________________
Өзімен бірге 16 жасқа толмаған балалар бар _____________________
________________________________________________________________
(әрбір баланың аты, жасы көрсетіледі)
Мынадай құжатты ұсынғанда жарамды_______________________________
________________________________________________________________
(құжаттың сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)
Рұқсаттаманың жарамдылық мерзімі________________________________

Бастық _________________________________________________________

(сыртқы беті)
ҚАҒИДАЛАР

1. Рұқсаттама онда көрсетілген елді мекенге кіру құқығын береді.
2. Рұқсаттамада көрсетілген жерге келген адам келгеннен кейін үш күн мерзімде өзінің рұқсаттамасы мен паспортын ішкі істер органдарында тіркеуге беру үшін тіркеуге жауапты үй басқарушысына, жатақхана комендантына, қонақ үй, санаторий, демалыс үйі әкімшілігіне немесе осыған арнайы уәкілетті адамға тапсырады.
3. Рұқсаттаманы жоғалтқан жағдайда, бұл туралы болатын жері бойынша жақын арадағы ішкі істер органына дереу хабарлануы тиіс.
4. Рұқсаттаманы алған, бірақ қандай да бір себептермен онда көрсетілген елді мекенге шықпаған адам оны ішкі істер органдарына тапсыруға міндетті.

Қағидалармен таныстым: ____________
(қолы)


 

2-қосымша    

«Шетелдіктердің және азаматтығы
жоқ адамдардың шекаралық аймаққа
кіруіне рұқсаттама беру»   
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына      

ӨТІНІШ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(облыс, аудан, елді мекен)
кіруге рұқсаттама беруіңізді сұраймын.

Онда ________________________________________________________________
(жол жүру мақсаты)
___________________________________________________ мерзімге шығамын.

Өзім туралы мынадай мәліметтерді хабарлаймын:

Тегі ________________________________________________________________
Аты _________________________________________________________________
Әкесінің аты ________________________________________________________
Туған жылы мен жері _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны __________________________________________________________
(ұйымның атауы және лауазымы)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________
Өзіммен бірге балаларым бар: ________________________________________
(аты және жасы)

Паспорт сериясы____ № __________________ 20____жылғы «____»__________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(паспортты берген органның атауы және күні)
Бастықтың қолы _____________________
_____________________
(күні, айы және жылы)


 

3-қосымша          

«Шетелдіктердің және азаматтығы
жоқ адамдардың шекаралық аймаққа
кіруіне рұқсаттама беру»   
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына     

ҚОЛДАУХАТ

__________________________________ кіруге рұқсат беруіңізді сұраймын.
(облыс, аудан, елді мекен)
Жол жүру мақсаты _______________ мерзімі ____________________________

Мынадай адамдарға:
1. Тегі ______________________ Аты __________________________________
Әкесінің аты_______________________, Туған күні мен жері ____________
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны __________________________________________________________
(қайда және кім ретінде)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________
Паспорттың сериясы _______ № _______________ 20 ___жылғы «_____»_____
_____________________________________________________________________
(паспортты берген органның атауы мен күні)
2. Тегі ______________________ Аты __________________________________
Әкесінің аты _______________________, Туған күні мен жері ___________
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны __________________________________________________________
(ұйымның атауы және лауазымы)
Тұрғылықты жері _____________________________________________________
Паспорттың сериясы _____№_____________________ 20___жылғы «___»______

_____________________________________________________________________
(паспортты берген органның атауы мен күні)
_____________________________________________________________________

М.О.

Бастықтың қолы ___________________
______________________
(күні, айы және жылы)


 

4-қосымша       

«Шетелдіктердің және азаматтығы
жоқ адамдардың шекаралық аймаққа
кіруіне рұқсаттама беру»   
мемлекеттік көрсетілетін   
қызмет стандартына      
   

Нысан

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттардың
қабылданғанын растайтын
ТАЛОН №_____

_____________________________________________________________________
(өтініш білдірушінің Т.А.Ә. немесе заңды тұлғанынң атауы)
Қабылданған құжаттар тізбесі:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________

Қабылдаған: _________________________________________________________
(Аумақтық бөлімше қызметкерінің лауазымы)
_______________/________________
(қолы)        (Т.А.Ә.)
20 __жылғы «_____»___
Берілген күні мен уақыты:_____сағат________мин _________ «____» _____