Февраль 22, 2017

Халықаралық мемлекеттік кеме тізілімінде кемелерді мемлекеттiк тiркеу

Сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 558 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 16 маусымда № 11354 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 558 бұйрығына 7-қосымша

«Халықаралық мемлекеттік кеме тізілімінде кемелерді мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Жалпы ережелер

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. (ОҚО бойынша көліктік бақылау инспекциясы)

Мемлекеттiк қызметті көрсету тәртiбi

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 10 (он) жұмыс күн ішінде;

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетіледі.

 

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

меншiк құқығындағы теңіз кемесіне:

еркін нысандағы өтініш;

осы стандартқа қосымшаға сәйкес кеме тізілімінің сауалнамасы;

кемеге меншiк құқығын растайтын құжат;

жүзуге жарамдылығы туралы куәлiк (қолданылатын жағдайда);

өлшеу куәлiгi;

сыныптау куәлiгi;

жолаушылар куәлiгi (жолаушылар кемесi үшiн);

теңіз кемесiн мемлекеттiк тiркеу үшiн алым сомасын бюджетке төлегенін растайтын құжат;

осы мемлекеттiң туын ауыстырғанға дейiн тiкелей тiркелген тiзiлiмнен шет мемлекеттiң кемесi алынып тасталғанын және ипотека ауыртпалығы жоқтығын куәландыратын құжат;

жеке меншік иесінің тұлғасын куәландыратын (жеке тұлғаларға қатысты) немесе жеке меншік-заңды тұлғаланың мемлекеттік тіркеу туралы анықтама (заңды тұлғаларға қатысты) құжаттар.

Теңіз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде кеменiң тiркелуi жарамды болған жағдайда теңiз кемесiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығы туралы куәлiк және кемеге меншiк құқығы туралы куәлiк тек көшiрмелерi ғана ұсынылады.

Бербоут-чартер бойынша пайдалануға ұсынылған теңіз кемесіне:

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығын уақытша беру туралы Министрлiгiнің шешiмнiң көшiрмесi;

теңіз кемесiн мемлекеттiк тiркеу үшiн алым сомасын бюджетке төлегенін растайтын құжат.

Бербоут-чартер тiзiлiмiнде кеменiң тiркелуi жарамды болған жағдайда бербоут-чартер шарттарында жалға алынған шетелдiк теңiз кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығын уақытша беру туралы куәлiктiң көшiрмесi ғана ұсынылады.


 

Қосымша

«Халықаралық мемлекеттiк кеме
тізілімінде кемелердi мемлекеттік
тiркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 

Кеме тізілімінің сауалнамасы

 1. Кеме атауы _______________________________________________________
  2. Алдыңғы тiркелген порты (орны) және оны жою күнi/тоқтатып қою күнi
  (егер мұндай жағдай орын алса)
  _____________________________________________________________________
  3. Сәйкестендiру нөмiрi ПТА _________________________________________
  4. Шақыру сигналы ___________________________________________________
  5. Типi және мақсаты, жүзу ауданы ___________________________________
  6. Атауы, коды, сыныптау қоғамы, тiзiлiм нөмiрi, класс символы,
  бiлiктiлiк куәлiгiнiң қолданылу мерзiмi _____________________________
  _____________________________________________________________________
  7. Кеме өлшемi: ұзындығы ___ енi ___ борт биiктiгi __________________
  8. Тiркелiмдiк сыйымдылығы: таза ______ жалпы _______________________
  9. Барынша шөгу: жүк болғанда _______ балласта ______________________
  10. Су үстi бортының биiктiгi _______________________________________
  11. Жасалу жылы мен орны, кеме жасау верфiнің атауы
  _____________________________________________________________________
  12. Жоба нөмiрi _____________________________________________________
  13. Жүк көтерiмдiлігi _______________________________________________
  14. Корпус материалы ________________________________________________
  15. Палубалар саны __________________________________________________
  16. Басты қозғалтқыштың типi және жасалу орны _______________________
  17. Басты қозғалтқыштың қуаты _______________________________________
  18. Жүрiс жылдамдығы: жүк ____ буын, балласта ____ буын
  19. Қозғалтқыш түрi, бұрама саны ____________________________________
  20. Отын түрi _______________________________________________________
  21. Танктер сыйымдылығы: отындық _____________, ауыз су _____________
  22. Жүк трюмдерiнiң (танктерiнiң) саны, олардың шаршы көлемi ________
  23. Жүктiк жарақтану ________________________________________________
  24. Жолаушылар орнының саны _________________________________________
  25. Желкен жарақтарының түрi ________________________________________
  26. Мачта саны ______________________________________________________
  27. Радиостанция, оның қуаттылығы ___________________________________
  28. Құтқару шлюпкаларының ______________ салдардың ____________ саны
  29. Рульдiк құрылғы _________________________________________________
  30. Зәкiрлiк құрылғы ________________________________________________
  31. Су ағызу, өртке қарсы құралдардың саны мен қуаты_________________
  32. Өлшеу куәлiгi ___________________________________________________
  (қашан, кiм берген, №, қолданылу мерзiмi)
  33. Жолаушылар куәлiгi ______________________________________________
  (қашан, кiм берген, №, қолданылу мерзiмi)
  34. Жүзуге жарамдылық туралы куәлiк _________________________________
  (қашан, кiм берген, №, қолданылу мерзiмi)
  35. Сыныптау куәлiгi ________________________________________________
  (қашан, кiм берген, №, қолданылу мерзiмi)
  36. Меншiк иесi (меншiк иелерi, меншiк иелерiнiң әрқайсысына тиесiлi үлес)
  _____________________________________________________________________
  (атауы, орналасқан жерi, қандай мемлекеттiң құқығы
  _____________________________________________________________________
  бойынша тiркелген, басқару органының мекенжайы (заңды тұлғалар үшiн);
  _____________________________________________________________________
  тегi, аты, әкесiнiң аты, азаматтығы, толық мекенжайы (жеке тұлғалар
  үшiн), сондай-ақ телефоны, факсы, телексi, телетайпы, электрондық поштасы)
  37. Кемеге немесе оған меншiк құқығындағы үлеске меншiк құқығының
  туындау негiздемесі _________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (сатып алу-сату шартының, кеме жасау шартының деректемелерi және басқалары)
  38. Кеме иесi (иелерi) ______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (атауы, орналасқан жерi, қандай мемлекеттiң құқығы бойынша
  _____________________________________________________________________
  тiркелген, басқару органының мекенжайы (заңды тұлғалар үшiн);
  _____________________________________________________________________
  кеменi сенiмгерлiк басқару құқығында,
  _____________________________________________________________________
  шаруашылық жүргiзу құқығында, жедел басқару, бербоут-чартер
  негiзiнде иеленушiнiң
  _____________________________________________________________________
  тегi, аты, әкесiнiң аты, азаматтығы, мекенжайы, төлқұжат деректерi
  (жеке тұлғалар үшiн), сондай-ақ телефоны, факсы, телексi, телетайпы,
  электрондық поштасы)
  39. Кемеге заттық құқығы, ауыртпалығы _______________________________
  _____________________________________________________________________
  (туындау негiзi, шарттың немесе құжаттың деректмелерi, мерзiмi, бенефициары)
  40. Кеменiң меншiк иесiнiң немесе уәкiлеттi адамның қолы
  _____________________________________________________________________
  (кiм және кiм ретiнде сауалнамаға қол қояды, сауалнамаға қол қоятын
  адамның өкiлеттiктерiнің негiздемесі, Т.А.Ә., паспорт деректерi)

Күнi ________________ М.О. (заңды тұлға үшiн, бар болса)