Февраль 25, 2017

Тұрғылықты жерінен мекенжай анықтамаларын беру

«Құжаттандыру» саласында көрсетілетін қызметтер

«Тұрғылықты жерінен мекенжай анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 10 сәуірдегі № 332 бұйрығы.)

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруді:

Мемлекеттік қызметті Министрліктің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің “Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік корпорациясы” коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – мемлекеттік корпорация) көрсетілетін қызметті беруші арқылы;

“электрондық үкіметтің” www.egov.kz веб порталы арқылы (бұдан әрі – портал) жүзеге асырылады.

 

 

 Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мерзімдері:

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын мемлекеттік корпорацияға тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 15 (он бес) минут ішінде;

 

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

 

Қажетті құжаттар тізбесі:
            1) мемлекеттік корпорацияға:

көрсетілетін қызметті алушылар (жеке тұлғалар):

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке басты сәйкестендіру үшін);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш (жақын туысқандарына мекенжай анықтамасын алу үшін);

неке туралы куәлік не туу туралы куәлік (мекенжай анықтамасын жақын туысқандарына алу кезінде туысқандық байланыстарды растау үшін);

жақын туысқандарын қоспағанда, жеке тұлғаның осы адамға қатысты мекенжай анықтамасын көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін нотариалды куәландырылған келісімі;

көрсетілетін қызметті алушылар (заңды тұлғалар):

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

көрсетілетін қызметті алушы өкілінің өкілеттігін куәландыратын сенімхат;

жеке сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып жеке тұлғалардың тізімі, оларға қатысты мекенжай анықтамасы сұратылады.

2) порталға: көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық сұрау салу.


 

1-қосымша

“Тұрғылықты жерiнен мекенжай
анықтамаларын беру” мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

Нысан

Құжатты электрондық үкімет порталы қалыптастырған Бірегей нөмір
Документ сформирован порталом электронного правительства Уникальный номер
Алу күні
Дата получения

 

МЕКЕНЖАЙ АНЫҚТАМАСЫ

АДРЕСНАЯ СПРАВКА

ЖСН _________________________

Мемлекеттік деректер базасының мәліметтері бойынша __________________

По сведениям из государственной базы данных

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), туған жылы және жері)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), год и место рождения)

Мына мекенжай бойынша: ____________________________________ тіркелген

Зарегистрирован по адресу:

Тіркелген күні: _____________________________________________________

Дата регистрации:

Мына мекенжай бойынша: ____________________________ уақытша тіркелген

Временно зарегистрирован по адресу:

Уақытша тіркелген күні ______________бастап___________________дейін

Дата временной регистрации: с _______________ по __________________

Берілген күні мен уақыты: ____________________________

Дата и время выдачи:

 

Осы құжат “Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба

туралы” 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II ҚРЗ 1-бабына сәйкес қағаз

жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года

“Об электронном документе и электронной цифровой подписи” равнозначен

документу на бумажном носителе.

 

 

Штрих-кодта “ЖТ” МДБ (“Жеке тұлға” мемлекеттік деректер базасынан)

алынған және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің, Қазақстан

Республикасы Ішкі істер министрлігінің электрондық цифрлық қолтаңбасы

қойылған деректер жазылады.

*штрих-код содержит данные, полученные из ГБД ФЛ и подписанные

электронно-цифровыми подписями: Министерства юстиции Республики

Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан.


 

2-қосымша

“Тұрғылықты жерiнен мекенжай
анықтамаларын беру” мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

   

Нысан

Құжатты электрондық үкімет порталы қалыптастырған Бірегей нөмір
Документ сформирован порталом электронного правительства Уникальный номер
Алу күні
Дата получения

 

МЕКЕНЖАЙ АНЫҚТАМАСЫ

АДРЕСНАЯ СПРАВКА

ЖСН _________________________

Мемлекеттік деректер базасының мәліметі бойынша _____________________

По сведениям из государственной базы данных

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), туған жылы және жері)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), год и место рождения)

Мына мекенжай бойынша: __________________________ тіркеуден шығарылды

Снят с регистрации с адреса:

Тіркеуден шығарылған күні __________________________________________

Дата снятия с регистрации:

Тіркеуден шығарылған себебі: _______________________________________

Причина снятия с регистрации:

Берілген күні мен уақыты: _____________________________

Дата и время выдачи:

 

Осы құжат “Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба

туралы” 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II ҚРЗ 1-бабына сәйкес қағаз

жеткізгіштегі құжатпен бiрдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года

“Об электронном документе и электронной цифровой подписи” равнозначен

документу на бумажном носителе.

 

 

Штрих-кодта “ЖТ” МДБ (“Жеке тұлға” мемлекеттік деректер базасынан)

алынған және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан

Республикасы Ішкі істер министрлігінің электрондық цифрлық қолтаңбасы

қойылған деректер жазылады.

*штрих-код содержит данные, полученные из ГБД ФЛ и подписанные

электронно-цифровыми подписями: Министерства юстиции Республики

Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан.


 

 3-қосымша

“Тұрғылықты жерiнен мекенжай
анықтамаларын беру” мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

 

____________________________бастығына

(ішкі істер органының атауы)

_____________________________мекенжай

(тұрақты тіркелген мекенжайы)

бойынша тұратын

азамат ______________________________

(Т.А.Ә (ол болған жағдайда))

ЖСН _________________________________

ӨТІНІШ

Мен,___________________________________________________________

(Т.А.Ә (ол болған жағдайда), туған күні)

Сізден тұрғылықты жерімнен мекенжай анықтамасын беруге рұқсат

беруіңізді сұраймын, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны

құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Өтінішке мыналарды қоса беремін:

1) ___________________________

2) ___________________________

3) ___________________________

20______жылғы “_____” ___________

_____________________________________________________________________

(азаматтың қолы) (азаматтың Т.А.Ә (ол болған жағдайда))

____________________________________________

(мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу күні)


 

4-қосымша

“Тұрғылықты жерiнен мекенжай
анықтамаларын беру” мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

   

Нысан

(Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған

жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә.),

не көрсетілетін қызметті алушы

ұйымының атауы)

___________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының

мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

“Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы” 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Мемлекеттік корпорация (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік қызмет көрсету стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызметті (мемлекетттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы көрсетілсін) көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атаулары:

1) ________________________________________;

2) ________________________________________;

3) ….

Осы қолхат 2 данада, әрбір тарапқа бір-біреуден.

Т.А.Ә. (мемлекеттік корпорацияың қызметкері) (қолы)

Орындаушы: Т.А.Ә._____________

Телефоны______________________

Алдым: Т.А.Ә./көрсетілетін қызметті алушының қолы

20__ жылғы “___” _________