Февраль 25, 2017

“Клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Медициналық қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 cәуірдегі № 294 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 16 маусымда № 11356 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің  2015 жылғы 28 cәуірдегі  № 294 бұйрығына 1-қосымша

 

“Клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Жалпы ережелер

“Клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беру” мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін өтініштерді қабылдау:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; (Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің ОҚО бойынша департаменті)

2) www.egov.kz “электрондық үкімет” веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік көрсетілген қызметтің нәтижесін беру портал арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар пакетін тапсырған кезден бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – 5 (бес) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық емес және (немесе) мерзімі өткен құжаттарды ұсыну фактісі анықталған жағдайларда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімде өтінішті қарауды тоқтату туралы жазбаша дәлелді жауап береді;
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

 

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

 

көрсетілетін қызметті берушіге:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011356#z20) сәйкес нысан бойынша өтініш;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны және мынадай құжаттар:

мамандардың кәсіби даярлығын бағалау және біліктілігінің сәйкестігін растау нәтижесінің көшірмесі;

медициналық білімі туралы дипломның көшірмесі;

мәлімделген мамандық бойынша интернатураны, резидентураны, клиникалық ординатураны (бар болса) аяқтағаны туралы құжаттың көшірмесі;

мәлімделген мамандық бойынша қайта даярлау туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);

мәлімделген мамандық бойынша соңғы 5 жыл ішінде біліктілігін арттыру туралы куәліктің көшірмесі (бар болса);

Қазақстан Республикасынан тыс жерде медициналық білім алған адамдар үшін білімі туралы құжаттарды тану және нострификациялау туралы куәліктің көшірмесі;

білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын (бар болса) өзгерткен адамдар үшін тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстырғаны немесе некеге отырғаны туралы немесе некені бұзу туралы куәлігінің көшірмесі.

Шетел тілінде берілген құжатқа, мемлекеттік немесе орыс тілдерінде аудармасы бар нотариат растаған көшірмесі қосымша ұсынылады;

порталға:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салуы;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны және мынадай құжаттар:

мамандардың кәсіби даярлығын бағалау және біліктілігінің сәйкестігін растау нәтижесінің электрондық көшірмесі;

медициналық білімі туралы дипломның электрондық көшірмесі;

мәлімделген мамандық бойынша интернатураны, резидентураны, клиникалық ординатураны (бар болса) аяқтағаны туралы құжаттың электрондық көшірмесі;

мәлімделген мамандық бойынша қайта даярлау туралы куәліктің электрондық көшірмесі (бар болса);

мәлімделген мамандық бойынша соңғы 5 жыл ішінде біліктілігін арттыру туралы куәліктің электрондық көшірмесі (бар болса);

Қазақстан Республикасынан тыс жерде медициналық білім алған адамдар үшін білімі туралы құжаттарды тану және нострификациялау туралы куәліктің электрондық көшірмесі;

білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын (бар болса) өзгерткен адамдар үшін тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) ауыстырғаны немесе некеге отырғаны туралы немесе некені бұзу туралы куәлігінің электрондық көшірмесі;

Шетел тілінде берілген құжатқа, мемлекеттік немесе орыс тілдерінде аудармасы бар нотариат растаған көшірмесі қосымша ұсынылады.


 

 

  1-қосымша       

“Клиникалық практикаға жіберу
үшін маман сертификатын беру”
 мемлекеттік көрсетілетін  
 қызмет стандартына     
нысан

   Маман сертификаты

____________________________________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса)
____________________________________________________________________
медициналық қызметті жүзеге асыру және клиникалық практикаға жіберу үшін
__________________________________________________мамандығы бойынша
(номенклатура бойынша мамандық атауы)
осы маман сертификатын алды.
Оны беру туралы шешiм шығарған мемлекеттiк орган басшысының 20___ жылғы “___”_____________ № _____ бұйрығы
Сертификат 20 ____ жылғы “___” ____________ дейiн жарамды
Тiркеу № _______________________________________________________
Берiлген күнi 20 __ жылғы “__”___________


 

2-қосымша      

“Клиникалық практикаға жіберу 

үшін маман сертификатын беру”

мемлекеттік көрсетілетін   

қызмет стандартына     
нысан

_________________________ басшысына
(мемлекеттік органның атауы)
кімнен _____________________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН)
Тұрғылықты мекенжайы:______________
   Өтініш

 

Сізден__________________________________________________________
______________________________________мамандығы бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру және клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беруді сұраймын.
Мен көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына жауаптымын.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісімімді беремін.
__________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының қолы)
____________________
(толтырылған күні)


 

 3-қосымша

  “Клиникалық практикаға жіберу
үшін маман сертификатын беру”
 мемлекеттік көрсетілетін  
 қызмет стандартына     
нысан

   Клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификатын беруге арналған мәліметтердің нысаны

 

 1. Санитариялық-эпидемиологиялық бейін мамандарын қоспағанда, клиникалық практикамен айналысатын медициналық білімі бар мамандар үшін кәсіптік даярлығын бағалау және біліктілігінің сәйкестігін растау нәтижесі (Бағалау нәтижесінің сканерленген көшірмесі қоса беріледі).
  1) мәлімделген мамандықтың атауы ______________________________
  2) бағалау қорытындысын берген орган ___________________________
  3) бағалау қорытындысын алу күні, айы, жылы _____________________
  2. Медициналық білім___________________________________________
  1) білімі (орта медициналық білімі, орта білімнен кейінгі медициналық білім, жоғары медициналық білім) (дипломның сканерленген көшірмесі)
  2) дипломның нөмірі ___________________________________________
  3) дипломның сериясы __________________________________________
  4) білім беру ұйымының толық атауы _____________________________
  5) оқыған елі __________________________________________________
  6) түскен жылы ________________________________________________
  7) бітірген жылы _______________________________________________
  8) диплом бойынша мамандығы __________________________________
  9) диплом бойынша біліктілігі ___________________________________
  10) білімі туралы құжаттардың нострификациясы және/немесе тану (Қазақстан Республикасынан тыс жерде медициналық білім алған адамдар үшін: диплом, интернатура, резидентура, клиникалық ординатура, магистратура және басқалары) (білімі туралы құжаттың нострификациясы туралы және/немесе тану туралы құжаттардың сканерленген көшірмесі):
  Оқыған елі _____________________________________________________
  Білім беру ұйымының толық атауы _________________________________
  Нострификация және/немесе тану туралы куәлік берген орган________________________________________________________________
  Нострификация және/немесе тану туралы бұйрығының нөмірі ____________________________________________________________________
  Нострификация және/немесе тану туралы тіркеу нөмірі ____________________________________________________________________
  Нострификация және/немесе тану туралы куәлігінің берілген күні ____________________________________________________________________
  3. Мәлімделген мамандық бойынша интернатура, клиникалық ординатура, резидентура мамандығы туралы мәліметтер (жоғары медициналық білімі бар мамандар үшін) (құжаттың сканерленген көшірмесі):
  1) интернатура мамандығы ______________________________________
  2) түскен жылы ________________________________________________
  3) бітірген жылы _______________________________________________
  4) оқу ұзақтығы _______________________________________________
  5) оқудың сағат бойынша көлемі _________________________________
  6) ұйымның толық атауы _______________________________________
  7) интернатураны өту орны ______________________________________
  8) клиникалық ординатура мамандығы ____________________________
  9) түскен жылы ________________________________________________
  10) бітірген жылы ______________________________________________
  11) оқу ұзақтығы ______________________________________________
  12) оқудың сағат бойынша көлемі ________________________________
  13) ұйымның толық атауы ______________________________________
  14) резидентураны өту орны _____________________________________
  15) резидентура мамандығы _____________________________________
  16) түскен жылы _______________________________________________
  17) бітірген жылы ______________________________________________
  18) оқу ұзақтығы ______________________________________________
  19) оқудың сағат бойынша көлемі ________________________________
  20) ұйымның толық атауы ______________________________________
  21) өту орны __________________________________________________
  4. Мәлімделген мамандық бойынша қайта даярлау жөніндегі куәлік туралы мәліметтер (құжаттың сканерленген көшірмесі):
  1) қайта даярлау куәлігінің нөмірі ________________________________
  2) қайта даярлау мамандығы _____________________________________
  3) оқытқан ұйымның атауы ______________________________________
  4) оқудың сағат бойынша көлемі _________________________________
  5) оқудың басталуы ____________________________________________
  6) оқудың аяқталуы ____________________________________________
  5. Мәлімделген мамандық бойынша біліктілік санаты берілетін қолданыстағы куәлік туралы (маман сертификаты) мәліметтер (бар болса):
  1) бұйрықтың күні мен нөмірі ___________________________________
  2) әкімшілік құжаттың нөмірі және коды (бұдан әрі – ӘҚНЖК)/тіркеу нөмірі ___________________________________
  3) берген орган ________________________________________________
  4) куәліктің (сертификаттың) қолданыс мерзімі _____________________
  5) мамандығы _________________________________________________
  6) біліктілік санаты _____________________________________________
  6. Мәлімделген мамандық бойынша клиникалық практикаға жіберуге рұқсат беру үшін қолданыстағы маман сертификатының мәліметтері (бар болса):
  1) бұйрықтың күні мен нөмірі ____________________________________
  2) ӘҚНЖК нөмірі/тіркеу нөмірі _________________________________
  3) берген орган ________________________________________________
  4) сертификаттың қолданыс мерзімі ______________________________
  5) мамандығы _________________________________________________
  7. Қазіргі уақыттағы жұмыс орны туралы мәліметтер:
  1) мәлімделген мамандық бойынша еңбек өтілі (жылы, айы, күні) _____
  2) жалпы медициналық еңбек өтілі (жылы, айы, күні) _______________
  3) қазіргі уақыттағы жұмыс орны ________________________________
  4) атқаратын лауазымы _________________________________________
  5) мәлімделген мамандық бойынша еңбек өтілі_____________________
Қабылданған күні Жұмыстан босатылған күні Жұмыс орны Атқаратын лауазымы Бұйрық нөмері және шығару күні (жұмысқа қабылдау немесе босату туралы)
         
         

 

 1. Мәлімделген мамандық бойынша соңғы 5 жыл ішінде біліктілігін арттыру (бар болса) (құжаттың сканерленген көшірмесі):
  1) мәлімделген мамандық бойынша біліктілігін арттыру куәлігі туралы мәліметтер __________________________________________________________
  2) біліктілігін арттыру туралы куәліктің нөмірі _______________________
  3) цикл атауы ___________________________________________________
  4) оқытқан ұйымның атауы _______________________________________
  5) оқудың басталуы _____________________________________________
  6) оқудың аяқталуы _____________________________________________
  7) оқудың сағат бойынша көлемі __________________________________