Февраль 22, 2017

Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру

 «Заңды тұлғалардың түстi және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруына лицензия беру» мемлекеттiк
көрсетілетін қызмет стандарты (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 563 бұйрығы).

 

           

Өтінімді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:
1) ОҚО кәсіпкерлік, индустриалды-инновациялық даму және туризм басқармасының кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.
2)  www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
     

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
Құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап – күнтiзбелiк 30 (отыз) күн;

 

Қажетті құжаттар тізбесі:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушы паспортының немесе жеке куәлігінің көшірмесі;
3) діни бірлестік атынан миссионерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы бар діни бірлестік берген құжат;
4) куәлік көшірмесі немесе мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама және миссионер өкілі болып табылатын діни бірлестіктің жарғысының көшірмесі;
5) миссионерлік қызметке арналған діни әдебиет, діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдар, діни мақсаттағы заттар.
Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан Республикасында миссионер ретінде тіркелу үшін қосымша мынадай құжаттарды ұсынады:
1) миссионер өкілдік етіп отырған діни бірлестіктің шет мемлекеттің заңнамасы бойынша ресми тіркелгенін куәландыратын заңдастырылған немесе апостиль қойылған құжат;
2) Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктің шақыру құжаты.
Шет тіліндегі құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде аудармасының дұрыстығы Қазақстан Республикасында нотариалды куәландырылған және аударманы жүзеге асырған аудармашының қолының түпнұсқалығы Қазақстан Республикасында нотариалды куәландырылған түрінде ұсынылады.
Құжаттарды қабылдап алған тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты (оның болған жағдайында), құжаттардың қабылданған күні, мерзімі және кіріс құжаттардың нөмірі көрсетіліп, көрсетілетін қызметті берушінің мөртаңбасы қойылған көрсетілетін қызметті алушы өтінішінің көшірмесі осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті алушының қабылдап алғанын растау болып табылады.


 

1-қосымша         

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын
тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді
жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына         
Нысан

 

____________________________________________________________ әкімдігі
(облысының, республикалық маңызы бар қаланың және астананың)

Миссионерді тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куәлік _________________________________________________
(тіркеу нөмірі)

_______ қаласы                           20 жылғы « »

Осы куәлік «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ____________________________________________________________ берілген
(куәлік берілетін адамның тегі, аты, әкесініңаты (оның болған
жағдайында))
және миссионер ретінде 20___жылғы «___» ___________ тіркелгенін
растайды.
Өз қызметін жүзеге асыратын аумақ шегі: ____________________________
Алғашқы тіркелген күні 20___жылғы «___» __________
(қайта тіркелген кезде көрсетіледі)
Паспорт немесе жеке куәлігі: ________________________________________
(берілген күні, нөмірі, құжатты берген орган)
Азаматтығы: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(дiни ұстанымы және атынан миссионерлік қызмет атқаратын діни
бірлестіктің атауы)
Осы куәлік 20___ жылғы «___» ________ дейін жарамды
Көрсетілетін қызметті беруші уәкіл еткен лауазымды адам
_____________________________________________________________________
(лауазымы мен тегiн, аты-жөнін, әкесінің атын (болған жағдайда)
көрсете отырып)
Қолы _____________________         Мөр
Бланк сериясы                      Бланк №


 

2-қосымша     

«Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын
тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді
жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына      
Нысан

 

көрсетілетін қызметті берушіге
______________________________________
(көрсетілетін қызметті беруші уәкіл еткен
лауазымды адамның лауазымы, тегі, аты,
әкесінің аты (оның болған жағдайында))

көрсетілетін қызметті алушыдан
______________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
(оның болған жағдайында), мекенжайы және
телефоны)

Миссионерді тіркеуге (қайта тіркеуге) өтініш

Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты: ___________________________
Орналасқан (тұратын) мекенжайы: _____________________________________
Паспорт немесе жеке басын куәландыратын басқа құжат (күні, нөмірі,
құжатты берген орган) _______________________________________________
Азаматтығы: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(дiни ұстанымы және атынан миссионерлік қызмет атқаратын діни
бірлестіктің атауы)
Миссионерлік қызмет мерзімі: ________________________________________
Визаның қолданылу мерзімі ___________________________________________
Қызметті жүзеге асыру аумағы: _______________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала немесе астана)
Мен, ___________________________________________________ миссионерлер
(тегi, аты, әкесiнiң аты (оның болған жағдайында))
Қызметін реттеуге қатысты бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен танысқанымды растаймын _________________________________
(қолы)
Қосымша:
Қолы _______________  Өтініш берілген күн  __________________________