Февраль 21, 2017

Жолаушыларды облысаралық қатынаста тасымалдау лицензия беру

«Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметiмен айналысу үшін лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты (Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 557 бұйрығы).

Қызмет көрсетуші:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы көрсетеді.
     

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:     

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);

2) www.egov.kz, www.elincense.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

лицензияны беру – 15 жұмыс күн;

лицензияны қайта ресімдеу – 3 жұмыс күн;

лицензияның телнұсқасын беру – 2 жұмыс күн;
Қажетті құжаттардың тізбесі:

1) лицензиялар алу үшін:
Мемлекеттік корпорацияға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартына 1,  2 қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өтініш;

«электрондық үкіметтің» төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық жинақ төлемін растайтын құжаты;

өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5 қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне қатысты құжаттарының көшірмелері;

порталға:

порталға қызмет алушының электрондық сандық қолы қойылған (бұдан әрі – ЭСҚ), электрондық құжат үлгісінде сұрау салуы;

«электрондық үкіметтің» төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық жинақ төлемін растайтын құжаты;

өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5 қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне қатысты электрондық құжаттарының көшірмелері;

2) лицензияларды қайта ресімдеу үшін берілетіндер;

Мемлекеттік корпорацияға:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартына 3,  4 қосымшаларға сәйкес нысан бойынша өтініш;

«электрондық үкіметтің» төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық жинақ төлемін растайтын құжаты;

өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5 қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне қатысты құжаттарының көшірмелері;

порталға:

порталға қызмет алушының электрондық сандық қолы қойылған (бұдан әрі – ЭСҚ), электрондық құжат үлгісінде сұрау салуы;

«электрондық үкіметтің» төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық жинақ төлемін растайтын құжаты;

өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5 қосымшасындағы көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне қатысты электрондық құжаттарының көшірмелері;

3) лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер де бұрын берілген лицензия қағаз түрінде рәсімделген болса) қызмет түрін берушіге береді:

еркін үлгіде жазылған өтініш;

лицензияның көшірмесін беру үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.


 

 1-қосымша     

  «Жолаушыларды облысаралық      
қалааралық, ауданаралық (облысішілік,
қалааралық) және халықаралық қатынаста
 автобустармен, шағын автобустармен  
 тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ  
 жолаушыларды халықаралық қатынаста  
 автобустармен, шағын автобустармен  
тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу
 үшін лицензия беру» мемлекеттік   
 көрсетілетін қызмет стандартына   
Нысан

   Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық
атауы көрсетiлсiн)
____________________________________________________________________
________________________________ жүзеге асыруға лицензияны және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ______ (лицензияны
қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек)
беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ___________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы,
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс _______________________________________________________________
Банк шоты __________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) ______ парақта
қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік
корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен
растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда).
Басшы ______________ ________________________________________________
(қолы)           (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________


 

 2-қосымша      

«Жолаушыларды облысаралық      
қалааралық, ауданаралық (облысішілік,
қалааралық) және халықаралық қатынаста
 автобустармен, шағын автобустармен  
 тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ  
 жолаушыларды халықаралық қатынаста  
 автобустармен, шағын автобустармен  
тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу
 үшін лицензия беру» мемлекеттік   
 көрсетілетін қызмет стандартына
Нысан

   Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) толық
атауы көрсетiлсiн)
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
көшеатауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс _______________________________________________________________
Банк шоты __________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы __________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік
корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен
растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда).
Жеке тұлға __________ ____________________________________________
(қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20___ жылғы «__» ___________


 

 3-қосымша     

«Жолаушыларды облысаралық      
қалааралық, ауданаралық (облысішілік,
қалааралық) және халықаралық қатынаста
 автобустармен, шағын автобустармен  
 тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ  
 жолаушыларды халықаралық қатынаста  
 автобустармен, шағын автобустармен  
тұрақты тасымалдау қызметімен айналысу
 үшін лицензия беру» мемлекеттік   
 көрсетілетін қызмет стандартына  
Нысан

   Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлғаның өтiнiші

____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды
тұлғаныңбизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру
нөмірі)
_____________________________________________________ жүзеге асыруға
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері)
толық атауы)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың)
нөмірі(лері),берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны (керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті
жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар және хабарламалар туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес
(тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада
көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына
объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия
үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып,
объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі___
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап
болған жағдайларда ____
7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді
сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру
нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе
өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы,
қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді
пайдалануға келісімін береді;
өтініш беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі –
Мемлекеттік корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік
қолтаңбамен растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы
жүгінген жағдайда).
Басшы ______________ ________________________________________________
(қолы)         (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________