Февраль 22, 2017

Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкалсағ және одан

 «Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан
жоғары немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан
жоғары, сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және одан төмен,
110 кВ және одан жоғары электр желілері бар энергия өндіруші
және энергия беруші ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа
әзірлік паспортын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты
(Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 281 бұйрығы).

 

 

Өтінімді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы (бұдан әрi – портал) арқылы жүзеге асырылады.
     

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
Көрсетілетін қызметті берушілерге құжаттар топтамасын тапсырған, сондай-ақ порталға өтініш берген кезден бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн;
Көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды алғаннан кейін екі жұмыс күнінің ішінде тапсырылған кұжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші белгіленген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша түрде дәлелденген бас тартады.

 

Қажетті құжаттар тізбесі:

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушілерге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік паспортын алуға өтініш;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік актісі;
әзірлік актісіне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлігі паспортын алуға арналған шарттардың орындалуын растайтын құжаттар қоса беріледі;
станциялардың, электр және жылу желілерінің негізгі және қосалқы жабдығының техникалық жай-күйі, сондай-ақ «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы 9-1-бабының 5-тармағына сәйкес белгіленген температуралық кестеге сәйкес, «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы 15-3-бабының 2-тармағына сәйкес күзгі-қысқы кезең электр қуатының балансына сәйкес, тұтынушыларға жылу және электр энергиясын беруді қамтамасыз етуге ұйымдардың дайындығы туралы аккредиттелген сарапшы ұйымның қорытындысы.
Жіберілетін құжаттар нөмірленеді, тігіледі және шарттарда көрсетілген бірізділікке сәйкес орналастырылады.
2) порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік паспортын алуға өтініш;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша актінің электрондық көшірмесі;
әзірлік актісіне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшада көрсетілген энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлігі паспортын алуға арналған шарттардың орындалуын растайтын құжаттар қоса беріледі;
станциялардың, электр және жылу желілерінің негізгі және қосалқы жабдығының техникалық жай-күйі, сондай-ақ күзгі-қысқы кезеңге бекітілген кестелерге сәйкес, тұтынушыларға жылу және электр энергиясын беруді қамтамасыз етуге ұйымдардың дайындығы туралы аккредиттелген сарапшы ұйымның қорытындысы.
Көрсетілетін қызметті алушы осы стандарттың 9-тармағында көзделген барлық қажетті құжаттарды:
көрсетілетін қызмет берушілерге (қолма-қол не пошталық байланыс арқылы) берген кезде – қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растамасы оның көшірмесінде құжаттар пакетін қабылдау күні мен уақыты көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады.


 

1-қосымша

Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан
төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген
жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары,
сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және
одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр
желілері бар энергия өндіруші және энергия
беруші ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда 
жұмысқа әзірлік паспортын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 

(кімге) ________________________________
(органның атауы)
________________________________________
(заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің атауы)

Өтініш

_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің атауы)
_____________________________________________________________________
(БСН (ЖСН), куәліктің*, өтініш берушіні заңды тұлға, жеке кәсіпкер
ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың нөмірі мен күні)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалған құпиядан
тұратын мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Энергия объектісінің орналасқан жері:
Пошталық мекенжайы:____________________________________________
Телефон нөмірлері _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________
Факс __________________________________________________________
Басшы _________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

МО 20__ж. “____”_____________
Қоса беріліп отырған құжаттар тізбесі:
1.___________________________ парақта, беттің реттік №
2.___________________________ парақта, беттің реттік №
3.___________________________ парақта, беттің реттік №
4.___________________________ парақта, беттің реттік №
5.___________________________ парақта, беттің реттік №
6.___________________________ парақта, беттің реттік №

Ескертпе:* «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен
өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңы қолданысқа енгенге дейін берілген заңды тұлғаны
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды
тұлғаның қызметін тоқтатқанына дейін жарамды болып табылады.


 

2-қосымша

Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан
төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген
жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары,
сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және
одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр
желілері бар энергия өндіруші және энергия
берушіұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда 
жұмысқа әзірлік паспортын беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 

Акт

__________________________________   ________________________________
Акт жасалған жер                         (күні)

Бұйрықпен тағайындалған комиссия ____________________________________
(ұйым атауы)

_______ №____
_____________________________________________________________________
энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдардың
_____________________________________________________________________
күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа әзірлік паспортын алу үшін
_____________________________________________________________________
шарттардың орындалу-орындалмауы көрсетіледі

Қорытынды: (ұйым күзгі-қысқы кезең жұмысына дайын – дайын емес)

Комиссия төрағасы: _______________  _____________  __________________
(лауазымы)        (қолы)          (Т.А.Ә.)

Комиссия мүшелері: _______________  _____________  __________________
(лауазымы)        (қолы)          (Т.А.Ә.)

_______________  _____________  __________________
(лауазымы)        (қолы)          (Т.А.Ә.)